Ontwerp Saxion studenten kruising Broekstraat

In het voorjaar van 2019 heeft een groep studenten van Hogeschool Saxion diverse bestaande en nieuwe slimme signaleringen door middel van een Multi Criteria Analyse beoordeeld. Deze oplossing kwam als beste uit de bus.

Werking van de voorgestelde oplossing

Bij het kruispunt wordt een bewegingssensor geplaatst. De sensor staat in verbinding meteen modem, die bijvoorbeeld in een kastje aan een lantaarnpaal in de buurt geplaatst wordt. Dit modem verwerkt vervolgens de data. De bewegingssensor kan onder andere bepalen wat de snelheid van een weggebruiker is, om wat voor weggebruiker het gaat (fietser, automobilist) en de route die deze neemt. Aan de hand van deze gegevens kan vervolgens bepaald worden wat voor acties het kruispunt “onderneemt”.

Bij het kruispunt kan dan signalering geplaatst worden, die weggebruikers informeert over andere aankomende weggebruikers. Deze signalering kan bestaan uit een geluidssignaal, een verkeerslicht of zelfs in de weg geplaatste lichten. Deze signalering gaat in werking indien de sensor “ziet” dat bijvoorbeeld een fietser gebruik wil gaan maken van he kruispunt. Via matrixborden kan dan een eventueel aan komen rijdende automobilist op de hoogte gebracht worden van de fietser. De fietser wordt op zijn/haar beurt weer via een ander matrixbord op de hoogte gebracht van de aankomende auto. Indien een ander soort voertuig, zoals een tractor nadert, zal het matrixbord dit voertuig weergeven.

Het voordeel van deze toepassing is dat elke weggebruiker wordt waargenomen en dat het niet afhankelijk is van de aanwezigheid van een mobiele telefoon of ander dergelijk systeem. De matrixborden zijn ook voor het verkeer dat voorrang heeft geplaatst. De projectgroep heeft hiervoor gekozen omdat gedacht wordt dat het wel invloed heeft op de alertheid van bestuurders van voertuigen over de N825.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen