Over ons

Op 17 januari 2019 spraken bestuurders van de Provincie Gelderland, Gemeenten Berkelland en Lochem hun steun uit aan Proeftuin Nettelhorst. Een paar maanden later werd met alle betrokken partijen een gedeelde ambitie geformuleerd. Vanuit deze gedeelde ambitie worden de hoogst haalbare maatregelen gedefinieerd als input voor de trajectaanpak van de N825 in 2021 en voor (gebied) ontwikkeling. Het doel van het samenwerkingsverband van bewoners, overheid, onderwijs en ondernemers is kort samengevat: Samen leren en innoveren voor Leefbaar Verkeer in de Achterhoek!

Het samenwerkingsverband is ontstaan vanuit het burgerinitiatief Slimste Weg en wordt nu als een gebiedsgerichte opgave gezamenlijk opgepakt met de overheden. Samen bouwen we aan een regio waar we trots op zijn. Vanuit een intrinsieke motivatie zijn we samen eigenaar van een aantal opgaven (in de omgeving) van de Nettelhorsterweg die het mogelijk maken duurzame waarden voor toekomstige generaties veilig te stellen. Vanuit deze ambitie werken we aan strategische (gebieds-)opgaven. In Proeftuin Nettelhorst spelen drie thema’s:

 • Slimme en duurzame mobiliteit

 • Fossielvrij en circulaire economie

 • Beleefbaar landschap

Onderscheidend in de Proeftuin is de manier van samenwerken. Hierin zijn de kernwoorden Samen, participerend en in co-creatie en hiermee andere regio’s inspireren.

Intrinsieke drijfveren van de samenwerkende partners

 • Een gezondere en veiliger leefomgeving;

 • De wereld beter achterlaten voor de kinderen;

 • Nieuwe vormen van samenwerken tussen burgers en overheid proberen en versterken;

 • Vergroten van betrokkenheid van mensen bij hun directe leefomgeving;

 • Versnellen van de energietransitie;

 • Nieuwe producten sneller naar de klant brengen/winstmaximalisatie;

 • Trots op eigen regio versterken-werken aan de reputatie van de regio

Om de Proeftuin Nettelhorst vorm te geven is er een groep van kwartiermakers gevormd. De kwartiermakers zijn:

 • Dick Schierboom – provincie Gelderland
 • Remko Schultz - gemeente Lochem
 • Jan Lubben - gemeente Berkellland
 • Ginny Steggink – Heijmans
 • Wouter Schroer – Omwonenden
 • Mark Okhuijzen Mulder - Saxion Hogeschool
 • Hans Leeflang – Omwonende en bestuur stichting
 • Rik Walvoort – Omwonende en bestuur stichting
 • Peter Post – Omwonende en bestuur stichting

Een momentje...
 • Geen resultaten gevonden

  Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op. Controleer de spelling of probeer het opnieuw met een andere term.
Cookie-instellingen