Geluidsmaatregelen N825

In januari is een vaste testopstelling van de Geluidsrail bij de rotonde naar Geesteren geplaatst. Deze opstelling maakt deel uit van een project binnen de Proeftuin Nettelhorst om het effect van diverse geluidsmaatregelen in beeld te brengen. 

De bebouwing langs de Nettelhorsterweg ligt verspreid over het gehele gebied. Uit onderzoek naar de geluidshinder onder bewoners blijkt dat niet alleen de bewoners op korte afstand van de weg geluidshinder ervaren, maar ook de bewoners die verder van de weg afwonen ervaren dit.

Provincie Gelderland heeft daarom besloten zowel wettelijke als bovenwettelijke geluidsmaatregelen te treffen. De bovenwettelijke maatregelen gelden voor 6 woningen dicht langs het deel van de Nettelhorsterweg waar geen geluidsreducerend asfalt komt.

Bij een aantal woningen legt de provincie een Whis-wall aan en bij anderen komen Whis-stones. De eigenaren van deze woningen zijn hier inmiddels over geïnformeerd.

In de Proeftuin Nettelhorst zijn afspraken gemaakt met de leveranciers van de Whis-wall ,Whis-stones en de Geluidsrail om bij de woningen metingen te verrichten om de effecten van de maatregelen in beeld te brengen. De provincie gebruikt de resultaten om ervaring op te doen met deze maatregelen. Wat zijn de effecten op het geluid bij de woningen  en waar kunnen ze in de toekomst dit soort maatregelen toepassen.

Natuurlijk worden de uitkomsten van de metingen gedeeld. M+P voert deze metingen uit voor en nadat de maatregelen zijn uitgevoerd. De nulmetingen vinden dit voorjaar plaats. Tijdens de metingen worden er tekstkarren langs de weg geplaatst.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen