Testsite geluidsrail geopend

Op 18 december 2019 hebben de leden van de Proeftuin Nettelhorst de testsite Geluidsrail geopend bij De Melktap in Geesteren. In aanwezigheid van gedeputeerde Jan van der Meer en de wethouders Anjo Bosman (Berkelland) en Eric-Jan de Haan (Lochem) werd de openingshandeling verricht.

De Geluidsrail past prachtig in onze ambitie om innovaties zichtbaar te maken, die helpen om de wegen in ons land, gezond, veilig en duurzaam te doen zijn. Te beginnen met de N825. Peter Tinga van onze partner Metadecor lichtte de werking van de Geluidsrail en de inrichting van de testsite toe.

De Geluidsrail is een nieuw type laag geluidscherm dat tegelijkertijd een veilige bescherming biedt voor auto’s, fietsers en voetgangers en waarbij verschillende soorten vegetatie in een visueel patroon uit het scherm groeien.

Voor het beperken van geluidsoverlast is er een toenemende behoefte naar kleinschalige maatregelen voor plekken met weinig ruimte dichtbij de geluidsbron (bijvoorbeeld wegverkeer, industrielawaai, installatiegeluid, recreatie evenementen). Daarbij is het tegenhouden van geluid alleen niet meer voldoende; ook de veiligheid, ruimtelijke inpassing en een groene, natuurlijke uitstraling zijn belangrijk om een effectieve afscherming te krijgen die de omgeving accepteert.

Studenten van de Saxion Hogeschool in Enschede hebben onderzoek gedaan naar mogelijke testlocaties van de geluidsrail langs de Nettelhorsterweg. 4 locaties zijn door hen geadviseerd te gaan testen. De regio Achterhoek heeft hiervoor een financiële bijdrage beschikbaar gesteld. Samen met de provincie worden afspraken gemaakt over het eigendom, het onderhoud aan de rail en het groen, beheer, aansprakelijkheid vandalisme en verkeersmaatregelen bij aanleg en schade. De test wordt gestart op de locatie ter hoogte van het dorp Geesteren.

Metadecor en de provincie stellen een meetplan op waarbij niet alleen onderzocht wordt of de geluidsmetingen overeenkomen met de modelmatige berekeningen, maar de geluidsbeleving van de omwonenden wordt gemeten. Daarnaast wordt in het meetplan aandacht besteed aan de vegetatie. Welke vegetatie – gegeven de omstandigheden op locatie en gegeven de gewenste uitstraling (bloemrijk of juist ingetogen  groen) groeit het beste en welke voedingsbodem is daarvoor het meest geschikt?

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen