Persbericht: Energietransitie? Ja, maar dan passend bij ons gebied

Deze week wordt het derde nummer van het magazine Toekomst verspreid in het buitengebied tussen Borculo en Lochem in de Achterhoek. Het thema is de energietransitie en bevat oproepen aan overheden, ondernemers en onderzoekers en aan medebewoners:

Deze week wordt het derde nummer van het magazine Toekomst verspreid in het buitengebied tussen Borculo en Lochem in de Achterhoek. Het thema is de energietransitie en bevat oproepen aan overheden, ondernemers en onderzoekers en aan medebewoners: Doe ons maar een Buurt Energie Strategie (BES); innoveer in kleinschalige opwekking en energieopslag passend bij ons coulisselandschap en laten we al doende samen leren.

Doe ons maar een BES

Tot nu toe toont de energietransitie zich in ons mooie gebied door zonneparken, die zonder veel regie op plekken in het landschap verschijnen. De bewoners zijn bang voor grote windmolens en nog meer zonneparken op goede landbouwgrond. Geïnspireerd door de buren uit de Larense Broek (gemeente Lochem) willen bewoners van Barchem, Zwiep, Geesteren, Gelselaar en Nettelhorst zelf aan het stuur zitten en regie voeren op de energietransitie. In plaats van nog meer top down plannen, zoals de Regionale Energie Strategieën (RES) van de regio Achterhoek en de Cleantech regio, pleiten zij bij de gemeenten Berkelland en Lochem voor een Buurt Energie Strategie (BES).

Innoveer in kleinschalige opwekking en opslag

Het buitengebied met veel verspreide bebouwing en dus lage bewoningsdichtheid leent zich maar beperkt voor grootschalige opwekking en opslag. Daarbij komt, dat het coulissen landschap prachtig is, maar kwetsbaar voor harde, grootschalige ingrepen. In het magazine worden voorbeelden gegeven van mogelijke, passende vormen van energieopwekking, die nu nog niet haalbaar blijken te zijn, maar door innovatie wellicht in de toekomst wel: waterkracht, thermische energie, afvalwater, warmte uit asfalt, duurzaam verkeer, kleine windmolens. De bewoners roepen innovatieve ondernemers en onderzoekers op met maatwerk te komen.

Al doende samen leren

Tenslotte bevat het magazine Toekomst ook een oproep aan de medebewoners om de energietransitie meer samen aan te pakken. Daarvoor is in Barchem de Barchemse Energie Coöperatie gestart, die ook in Zwiep en Nettelhorst werkzaam wil zijn. Hopelijk volgen Geesteren en Gelselaar ook. Het magazine bevat een enquête, waarin onder de bewoners gepeild wordt waar de meeste energie zit om zaken samen aan te pakken. Mooi dat daarbij kan worden aangesloten bij initiatieven, die al in de buurt zijn genomen, zoals de biogasleiding, die als start veertien boeren moet verbinden met de fabriek van Friesland Campina in Lochem. 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen