Innovatie Expo 4 oktober 2018 Rotterdam

Minister Cora van Nieuwenhuizen toonde belangstelling voor ons initiatief op de Innovatie Expo in Rotterdam.

Op 4 oktober 2018 vond in Rotterdam de tweejaarlijkse Innovation Expo plaats. Bedrijfsleven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheden uit Nederland en buitenland ontmoetten elkaar om 240 innovaties te bewonderen en in ruim 100 sessies ontwikkelingen te bespreken. In het paviljoen "Weg van de Toekomst" van Rijkswaterstaat nam onze proeftuin een prominente plek in. Minister Cora van Nieuwenhuizen toonde belangstelling voor ons initiatief.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen